Objava: PREDAVANJE-PSSS Kuršumlija

Dana 05.03.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Kuršumlija , opština Kuršumlija, Opštinska sala opštine Kuršumlija
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Zaštita biljnih kultura u integralnoj proizvodnji , savetodavac Savo Došović
2. 10:30 do 11:00 IPARD 3 , savetodavac Snežana Jović
3. 11:00 do 11:30 Higijena muže , savetodavac Duška Petrović

Cilj predavanja bio je upoznavanje poljorivrednih proizvođača sa zaštitom biljnih kultura u integralnoj proizvodnji,informisanje o Javnom pozivu u okviru IPARD 3 programa,kao i važnosti higijene muže u cilju dobijanja što kvalitetnijeg mleka.
Koordinator: Savo Došović

Izvor: PSSS Kuršumlija