Objava: PREDAVANJE-PSSS Kuršumlija

Dana 22.02.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Prokuplje , opština Prokuplje, Prostorije Biznis inkubator centra
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Regenerativna poljoprivreda , savetodavac Snežana Jović
2. 10:02 do 10:32 Regenerativna poljoprivreda , savetodavac Snežana Jović
3. 10:30 do 11:00 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Duška Petrović
4. 10:32 do 11:02 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Duška Petrović
5. 11:00 do 11:30 E-agrar , savetodavac Savo Došović
6. 11:03 do 11:33 E-agrar , savetodavac Savo Došović

Poljoprivrednih proizvođača su informisanio zanimljivim i aktuelnim temama u poljoprivredi
Koordinator: Snežana Jović

Izvor: PSSS Kuršumlija