Objava: PREDAVANJE-PSSS Kuršumlija

Dana 23.02.2024. godine, sa početkom u 09:59 održana je predavanje, mesto Blace , opština Blace, Dom kulture
sa temama:
1. 09:59 do 10:30 Diverzifikacije prihoda na gazdinstvu , savetodavac Tanja Davidović
2. 10:30 do 11:01 Tehnologija gajenja šljive , savetodavac Magdalena Todorović
3. 11:02 do 11:32 Posticaji Ministarstva poljoprivrede , savetodavac Ivana Obradović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa diverzifikacije prihoda na gazdinstvu,, sa tehnologijom gajenja šljive i sa posticajima Ministarstva poljoprivrede
Koordinator: Tanja Davidović

Izvor: PSSS Kuršumlija