Objava: PREDAVANJE-PSSS Kuršumlija

Dana 15.03.2024. godine, sa početkom u 10:08 održana je predavanje, mesto Blace , opština Blace, Srednja škola Blace
sa temama:
1. 10:08 do 10:41 Higijena muže i kvalitet mleka , savetodavac Duška Petrović
2. 10:42 do 11:12 Prolećno đubrenje voćnjaka , savetodavac Snežana Jović

Cilj predavanja je upoznavanje sa merama koje je neophodno preduzeti kako bi se dobilo što kvalitetnije mleko,kao i o prolećnom đubrenju voćnjaka.
Koordinator: Duška Petrović

Izvor: PSSS Kuršumlija