Objava: PREDAVANJE-PSSS Kuršumlija

Dana 13.03.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Prokuplje , opština Prokuplje, Prostorije lokalne samouprave
sa temama:
1. 09:00 do 09:31 Značaj i način razvoja rurarnog područija , savetodavac Tanja Davidović
2. 09:32 do 10:03 Đubrenje voća , savetodavac Magdalena Todorović

Cilj ovog predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem i načinom razvoja ruralnog područija, kao i sa đubrenjem voca.
Koordinator: Tanja Davidović

Izvor: PSSS Kuršumlija