Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 16.03.2024. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Donji Stupanj , opština Aleksandrovac, Prostorije mesne zajednice
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Plodored u povrtarskoj proizvodnji , savetodavac Radojka Nikolić
2. 18:30 do 19:00 Ishrana jagoda , savetodavac Momir Nedić
3. 19:00 do 19:30 IPARD , savetodavac Zoran Starinac

Cilj predavanja za poljoprivredne proizvođače je bio prezentovanje plodoreda u povrtarskoj proizvodnji , ishrane jagoda i aktuelnih podsticaja u Ipard programu.
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac