Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 24.02.2024. godine, sa početkom u 20:00 održana je predavanje, mesto Veliki Šiljegovac , opština Kruševac – grad, Dom kulture
sa temama:
1. 20:00 do 20:30 Ishrana krava muzara , savetodavac Boban Rosić
2. 20:30 do 21:00 Izbor hibrida kukuruza za setvu 2024.g. , savetodavac Radojka Nikolić

Cilj predavanja je bio da se proizvođačima prezentuje ishrana krava muzara i izbor hibrida kukuruza za setvu 2024.g.
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac