Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 20.02.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Graševci , opština Brus, Prostorije hladnjače Midi organik
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Proces sertifikacije u organskoj proizvodnji , savetodavac Nemanja Konstantinović
2. 11:30 do 12:00 Tehnologija gajenja kupine , savetodavac Milan Petrović
3. 12:00 do 12:30 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Slađana Rilak

Prisutni poljoprivredni proizvođači upoznati su sa tehnologijom gajenja kupine, kontrolom plodnosti zemljišta i procesom sertifikacije u organskoj proizvodnji.
Koordinator: Nemanja Konstantinović

Izvor: PSSS Kruševac