Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 09.02.2024. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Sušica , opština Kruševac – grad, Klub penzionera
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Setva jarih leguminoza , savetodavac Radojka Nikolić
2. 18:30 do 19:00 Značaj kontrole plodnosti zemljišta , savetodavac Snježana Vujinović

Cilj predavanja je bio prezenttivanje značaja agrohemijsk analize zemljišta i setva jarih leguminoza.
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac