Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 08.02.2024. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Milutovac , opština Trstenik, Prostorije firme Grof off Milutovac
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Tehnologija gajenja jabuke , savetodavac Radomir Bušatović
2. 19:30 do 20:00 Zaštita jabuke , savetodavac Sandra Miletaković

Cilj predavnja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa tehnologijom gajenja jabuke kao i sa principima zaštite zasada jabuke.
Koordinator: Sandra Miletaković

Izvor: PSSS Kruševac