Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 08.02.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Boturići , opština Aleksandrovac, Prostorije Mesne kancelarije
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Zaštita maline i kupine , savetodavac Slađana Rilak
2. 11:30 do 12:00 Prerada maline i kupine , savetodavac Slađana Cvetković
3. 12:00 do 12:30 Ishrana ovaca u zimskom periodu , savetodavac Boban Rosić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivrednim proizvođačima prezentuje zaštita maline i kupine, načini prerade maline i kupine kao i ishrana ovaca u zimskom periodu.
Koordinator: Slađana Rilak

Izvor: PSSS Kruševac