Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 19.03.2023. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Brajkovac , opština Kruševac – grad, Prostorije Osnovne škole
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Zaštita pšenice i ječma od bolesti, štetočina i korova , savetodavac Slađana Rilak
2. 18:30 do 19:00 Prerada povrća na gazdinstvu , savetodavac Slađana Cvetković

Cilj predavanja bio je da se poljoprivrednim proizvođačima prezentuje zaštita pšenice i ječma od bolesti, štetočina i korova kao i mogućnost prerade povrća na gazdinstvu
Koordinator: Slađana Rilak

Izvor: PSSS Kruševac