Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Tuleš , opština Aleksandrovac, Prostorije osnovne škole
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u e-Agraru , savetodavac Milan Petrović
2. 18:30 do 19:00 Tehnologija proizvodnje vina , savetodavac Slađana Cvetković
3. 19:00 do 19:30 Nega vina , savetodavac Dragana Andrejić

Cilj predavanja je bio da se poljoprivrednim proizvođačima prezentuje postupak pristupanja e-Agraru, proizvodnja i nega vina.
Koordinator: Slađana Cvetković

Izvor: PSSS Kruševac