Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 03.03.2023. godine, sa početkom u 17:00 održana je predavanje, mesto Konjuh , opština Kruševac – grad, Prostorije Doma kulture
sa temama:
1. 17:00 do 17:30 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Radojka Nikolić
2. 17:30 do 18:00 E -Agrar , savetodavac Zoran Starinac

Cilj predavanja je upoznavanje proizvođača sa značajem kontrole plodnosti zemljišta i e Agrarom.
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac