Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 08.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Orašje , opština Varvarin, Prostorije hladnjače Botunjac Fruit
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Tehnologija gajenja jabuke , savetodavac Radomir Bušatović
2. 10:30 do 11:00 Zaštita jabuke , savetodavac Sandra Miletaković

Cilj predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa tehnologijom gajenja jabuke, kao i zaštitom jabuke.
Koordinator: Sandra Miletaković

Izvor: PSSS Kruševac