Objava: PREDAVANJE-PSSS Kraljevo

Dana 12.02.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Kraljevo , opština Kraljevo – grad, Prostorije PSSS Kraljevo
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Higijena mleka , savetodavac Ljiljana Nerandžić
2. 10:30 do 11:00 Prihrana pšenice , savetodavac Jovana Knežević
3. 11:00 do 11:30 Značajne bolesti strnih žita , savetodavac Jelena Grbić

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođača informišu o higijeni mleka, prihrani pšenice, kao i značajnim bolestima strnih žita.
Koordinator: Jelena Grbić

Izvor: PSSS Kraljevo