Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 31.05.2024. godine, sa početkom u 09:58 održana je predavanje, mesto Topola (varošica) , opština Topola, Sala opštine Topola
sa temama:
1. 09:58 do 10:30 Dobra poljoprivredna praksa u voćarstu , savetodavac Danko Petrović
2. 10:30 do 11:05 Dodavanje vrednosti proizvodima animalnog porekla , savetodavac Violeta Petrović Luković


Koordinator: Violeta Petrović Luković

Izvor: PSSS Kragujevac