Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 21.03.2024. godine, sa početkom u 10:01 održana je predavanje, mesto Rača , opština Rača, Sala opštine Rača
sa temama:
1. 10:01 do 10:37 Šarka šljive , savetodavac Marija Ivanović
2. 10:37 do 11:10 Zelena povrtna i braon mramorasta stenica , savetodavac Lidija Vulović

Predavanje je organizovano u cilju edukacije poljoprivrednih proizvođača o aktuelnim temama u oblasti zaštite bilja.
Koordinator: Marija Ivanović

Izvor: PSSS Kragujevac