Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 08.03.2024. godine, sa početkom u 10:21 održana je predavanje, mesto Rača , opština Rača, Sala opštine Rača
sa temama:
1. 10:21 do 10:53 Rđa šljive , savetodavac Lidija Vulović
2. 10:56 do 11:31 Šljivina osa , savetodavac Marija Ivanović

Predavanje je organizovano u cilju edukacije prisutnih o aktuelnim temama u oblasti zaštite bilja.
Koordinator: Lidija Vulović

Izvor: PSSS Kragujevac