Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 29.02.2024. godine, sa početkom u 08:49 održana je predavanje, mesto Kragujevac , opština Kragujevac – grad, PSSS Kragujevac
sa temama:
1. 08:49 do 09:28 Povratak akcize na gorivo i uslovi obnove kroz eAgrar , savetodavac Suzana Nešković
2. 09:30 do 10:02 Prihrana ozimih useva , savetodavac Suzana Nešković

Predavanje se organizuje u cilju edukacije i informisanja poljoprivrednih proizvodjaca o navedenim temama.
Koordinator: Stefanija Anđelković

Izvor: PSSS Kragujevac