Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 28.02.2024. godine, sa početkom u 09:20 održana je predavanje, mesto Aranđelovac , opština Aranđelovac, Opštinska sala
sa temama:
1. 09:20 do 09:51 Odabir ovaca za priplod , savetodavac Goran Joksić
2. 09:53 do 10:34 Prihrana pšenice , savetodavac Ljiljana Vuksanović


Koordinator: Ljiljana Vuksanović

Izvor: PSSS Kragujevac