Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 21.01.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Banja , opština Srbica, Sala lokalne samouprave sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Značaj i način formiranja zemljoradničke zadruge , savetodavac Ljiljana Gvozdić
2. 10:30 do 11:00 Prihrana ozimih strnih žita , savetodavac Zoran Milosavljević
3. 11:00 do 11:30 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Nebojša Božović

Cilj održavanja predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem i načinom formiranja zemljoradničke zadruge, prihranom ozimih strnih žita, kao i sa diverzifikacijom prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu. Predavanje je održano u saradnji sa lokalnom samoupravom SO Srbica.
Koordinator: Ljiljana Gvozdić

Izvor: PSSS K.Mitrovica