Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 17.03.2023. godine, sa početkom u 15:55 održana je predavanje, mesto Lešak , opština Leposavić, Sala mesne zajednice
sa temama:
1. 15:55 do 16:33 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Nebojša Božović
2. 16:34 do 17:11 Đubrenje zasada voća , savetodavac Ljiljana Gvozdić

Cilj održavanja predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa načinom i procedurom apliciranja poljoprivrednih proizvođača za podsticaje MPŠV putem e-Agrara, pružanje podrške u vezi sa tim elektronskim postupanjem, kao i upoznavanje proizvođača sa đubrenjem zasada voća.
Koordinator: Nebojša Božović

Izvor: PSSS K.Mitrovica