Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 14:25 održana je predavanje, mesto Vuča , opština Leposavić, Gazdinstvo Radovanović Milan
sa temama:
1. 14:25 do 15:00 Ishrana krava u proizvodnom ciklusu i zasušenom periodu , savetodavac Zdravko Dobrić
2. 14:59 do 15:32 Štetnost spaljivanja žetvenih ostataka , savetodavac Nebojša Božović

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača ishranom krava u proizvodnom ciklusu i zasušenom periodu, kao i sa štetnosti kod spaljivanja žetvenih ostataka
Koordinator: Zdravko Dobrić

Izvor: PSSS K.Mitrovica