Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 17.03.2023. godine, sa početkom u 14:59 održana je predavanje, mesto Zubin Potok , opština Zubin Potok, Seoska sala staro selo “Zubin Potok”
sa temama:
1. 14:59 do 15:30 Prolećna zaštita jabučastog, koštičavog i jagodičastog voća , savetodavac Aleksandar Zdravković
2. 15:33 do 16:06 Tehnologija gajenja brojlera , savetodavac Zdravko Dobrić
3. 16:09 do 16:41 Ishrana ovaca , savetodavac Kosovka Jakšić

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa prolećnom zaštitom jabučastog, koštičavog i jagodičastog voća, sa tehnologijom držanja brojlera kao i sa ishranom ovaca.

Koordinator: Aleksandar Zdravković

Izvor: PSSS K.Mitrovica