Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 26.04.2024. godine, sa početkom u 13:57 održana je predavanje, mesto Sočanica , opština Leposavić, Gazdinstvo Grujović Radeta
sa temama:
1. 13:57 do 14:30 Tehnologija gajenja brojlera , savetodavac Kosovka Jakšić
2. 14:30 do 15:02 Zaštita paprike po rasađivanju na otvorenom , savetodavac Aleksandar Zdravković

Cilj održavanja predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa tehnollogijom gajenja brojlera, kao i sa zaštitom paprike po rasađivanju na otvorenom.
Koordinator: Kosovka Jakšić

Izvor: PSSS K.Mitrovica