Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 25.04.2024. godine, sa početkom u 12:59 održana je predavanje, mesto Beluće , opština Leposavić, Seoska sala
sa temama:
1. 12:59 do 13:29 Mere nega kod kukuruza u toku vegetacije , savetodavac Zoran Milosavljević
2. 13:29 do 14:02 Priprema zemljišta za sadnju i način sadnje povrtarskih biljaka na otvorenom , savetodavac Nebojša Božović

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa merama nega kod kukuruza u toku vegetacije kao i priprema zemljišta za sadnju i način sadnje povrtarskih biljaka na otvorenom.
Koordinator: Zoran Milosavljević

Izvor: PSSS K.Mitrovica