Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 22.04.2024. godine, sa početkom u 13:58 održana je predavanje, mesto Dobrava , opština Leposavić, Seoska sala
sa temama:
1. 13:58 do 14:30 Ishrana teladi , savetodavac Kosovka Jakšić
2. 14:30 do 15:08 Zaštita krompira , savetodavac Aleksandar Zdravković

Cilj održavanja predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa ishranom teladi, kao i sa zaštitom krompira.
Koordinator: Kosovka Jakšić

Izvor: PSSS K.Mitrovica