Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 15.04.2024. godine, sa početkom u 11:59 održana je predavanje, mesto Ostraće , opština Leposavić, Seoska sala
sa temama:
1. 11:59 do 12:30 Setva kukuruza , savetodavac Zoran Milosavljević
2. 12:30 do 13:00 Preventivna zdravstvena zaštita goveda , savetodavac Zdravko Dobrić
3. 13:00 do 13:30 Zaštita jabuke u fazi cvetanja , savetodavac Aleksandar Zdravković

Cilj održavanje predavanja je setva kukuruza, ( predsetvena priprema, izbor hibrida, vreme setve, način setve i dr.)Preventivna zdravstvena zaštita goveda kao i Zaštita jabuke u fazi cvetanja
Koordinator: Zoran Milosavljević

Izvor: PSSS K.Mitrovica