Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 07.03.2024. godine, sa početkom u 11:59 održana je predavanje, mesto Jarinje , opština Leposavić, Seoska sala
sa temama:
1. 11:59 do 12:31 Tehnologija gajenja brojlera , savetodavac Zdravko Dobrić
2. 12:30 do 13:02 Priprema zemljišta za setvu kukuruza i izbor hibrida , savetodavac Zoran Milosavljević

Cilj održavanja predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa tehnologijom gajenja brojlera kao i pripremom zemljišta za setvu kukuruza i izborom hibrida
Koordinator: Zdravko Dobrić

Izvor: PSSS K.Mitrovica