Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 08.03.2023. godine, sa početkom u 10:18 održana je predavanje, mesto Sočanica , opština Leposavić, Klub penzionera
sa temama:
1. 10:18 do 11:02 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Ljiljana Gvozdić
2. 11:02 do 11:45 Osiguranje u poljoprivredi , savetodavac Zdravko Dobrić

Cilj održavanja predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa diverzifikacijom prihoda na gazdinstvu i sa osiguranjem u poljoprivredi.
Koordinator: Ljiljana Gvozdić

Izvor: PSSS K.Mitrovica