Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 06.03.2023. godine, sa početkom u 11:58 održana je predavanje, mesto Sočanica , opština Leposavić, Sala mesne zajednice
sa temama:
1. 11:58 do 12:42 Organska proizvodnja voća , savetodavac Ljiljana Gvozdić
2. 12:43 do 13:32 Izbor hibrida kukuruza za prolećnu setvu , savetodavac Nebojša Božović

Cilj održavanja predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa organskom proizvodnjom voća i sa izborom hibrida kukuruza za prolećnu setvu.

Koordinator: Ljiljana Gvozdić
Izvor: PSSS K.Mitrovica