Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 12.02.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Banjska , opština Zvečan, Sala mesne zajednice sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Tehnologija gajenja brojlera , savetodavac Kosovka Jakšić
2. 11:30 do 12:00 Bolesti povrća i mere njihovog suzbijanja , savetodavac Siniša Nedeljković

Cilj održavanja predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa tehnologijom gajenja brojlera, kao i sa bolestima povrća i merama njihovog suzbijanja.
Koordinator: Kosovka Jakšić

Izvor: PSSS K.Mitrovica