Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 01.02.2021. godine, sa početkom u 13:00 održana je predavanje, mesto Dobrava , opština Leposavić, Seoska sala sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Tehnologija gajenja brojlera , savetodavac Kosovka Jakšić
2. 13:30 do 14:00 Zaštita bilja u organskoj proizvodnji , savetodavac Siniša Nedeljković

Cilj održavanja predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa tehnologijom gajenja brojlera, kao i sa zaštitom bilja u organskoj proizvodnji.
Koordinator: Kosovka Jakšić

Izvor: PSSS K.Mitrovica