Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 27.01.2021. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Mošnica , opština Leposavić, Seoska sala sa temama:
1. 14:00 do 14:40 Najvažnije medonosne biljke , savetodavac Zoran Milosavljević
2. 14:40 do 15:20 Organska poljoprivredna proizvodnja u voćarstvu , savetodavac Ljiljana Gvozdić

Cilj održavanja predavanja bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa najvažnijim medonosnim biljkama i sa organskom poljoprivrednom proizvodnjom u voćarstvu.
Koordinator: Zoran Milosavljević

Izvor: PSSS K.Mitrovica