Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 07.02.2024. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Dragocvet , opština Jagodina – grad, gazdinstvo Radovanović Dobrice
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Izbor đubriva za setvu kukuruza , savetodavac Dragan Mijušković
2. 18:30 do 19:00 Zasnivanje lucerišta , savetodavac Mira Miljković
3. 19:00 do 19:30 Proizvodnja voćnih rakija , savetodavac Vesna Jevtić

Cilj predavanja je da proizvođačima se prezentuju teme za izbor đubriva za setvu kukuruza, izbor za zasnivanje lucerišta, proizvodnja voćnih rakija.
Koordinator: Vesna Jevtić

Izvor: PSSS Jagodina