Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 06.02.2024. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Davidovac , opština Paraćin, Dom kulture
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Prepoznavanje lokalnih proizvoda-geografsko poreklo , savetodavac Ivana Gligorijević
2. 18:30 do 19:00 eAgrar , savetodavac Ljiljana Jeremić
3. 19:00 do 19:30 Senzorna analiza vina , savetodavac Vesna Jevtić

Cilj predavanja je ukazati polj. proizvođačima na prepoznavanje lokalnih proizvoda koji bi mogli da budu zaštićeni nekom od oznaka geografskog porekla,upoznati ih sa eAgrarom i senzornom analizom vina
Koordinator: Ivana Gligorijević

Izvor: PSSS Jagodina