Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 05.02.2024. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Kočino Selo , opština Jagodina – grad, Kočino Selo
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Zaštita uskladištenih žitarica , savetodavac Ljiljana Jeremić
2. 12:30 do 13:00 Agrotehnika kukuruza , savetodavac Aleksandar Ilić

Cilj predavanja koje održano na gazdinstvu Vesne Miladinović je upoznati poljoprivredne proizvođače sa štetnim organizmima uskladištenih žitarica,i Trogoderma granarium, karantinski štetnim organizmom , merama kontrole i zaštite. Takođe će biti upoznati i sa pravilnom agrotehnikom kukuruza.
Koordinator: Ljiljana Jeremić

Izvor: PSSS Jagodina