Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 29.01.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Jagodina , opština Jagodina – grad, prostorije PSSS Jagodina
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Ishrana preživara u zimskom perioda , savetodavac Verica Lazarevic
2. 10:30 do 11:00 Proizvodnja rasada , savetodavac Mira Miljković
3. 11:00 do 11:30 Sladištenje i čuvanje lešnika , savetodavac Vesna Jevtić

Cilj predavanja je upoznati proizvođače sa ishranom preživara u zimskom periodu. sa proizvodnjom rasada i načinom skladištenja i čuvanja lešnika u zimskom periodu.
Koordinator: Vesna Jevtić

Izvor: PSSS Jagodina