Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 27.01.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Paraćin , opština Paraćin, Sala opštine
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Uvođenje sistema e-agrar , savetodavac Verica Lazarevic
2. 10:30 do 11:00 Upotreba stajnjaka , savetodavac Milanka Miladinović
3. 11:00 do 11:30 Tehnologija gajenja kukuruza , savetodavac Dragan Mijušković

Pojašnjenje prvih koraka pri uvođenju platforme e Agrar- aktivacija eID-a i aktivacija ConsentID mobilne aplikacije.
Značaj i uptreba stajnjaka.
Tehnologija gajenja kukuruza – uticaj na prinos.
Koordinator: Dragan Mijušković

Izvor: PSSS Jagodina