Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 31.12.2023. godine, sa početkom u 08:00 održana je predavanje, mesto Jagodina , opština Jagodina – grad, prostorije DP Pomoravlje
sa temama:
1. 08:00 do 08:30 Bolesti luka , savetodavac Ružica Đukić
2. 08:30 do 09:00 Bolesti paprike , savetodavac Marko Manojlović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa bolestima luka i paprike i načinom suzbijanja bolesti.
Koordinator: Ružica Đukić

Izvor: PSSS Jagodina