Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 28.12.2023. godine, sa početkom u 19:30 održana je predavanje, mesto Despotovac , opština Despotovac, Prostorije Mlinpek Jović
sa temama:
1. 19:30 do 20:00 Zaštita kukuruza , savetodavac Marko Manojlović
2. 20:00 do 20:30 Vinobrani u proizvodnji vina , savetodavac Vesna Jevtić

Cilj predavanja je upoznacanje proizvodjaca sa modelom zastite kukuruza i temom Vinobrani u vinu.
Koordinator: Marko Manojlović

Izvor: PSSS Jagodina