Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 12.03.2023. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Gornje Štiplje , opština Jagodina – grad, Prostorije osnovne škole
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Ishrana ovaca , savetodavac Aleksandar Canić
2. 18:30 do 19:00 Uvođenje e agrara , savetodavac Igor Andrejić

Cilj predavanja je objasniti proizvođačima kako pravilno hraniti ovce i pripremiti ih za pradstoje ću ispašu i novu laktaciju. Upoznati poljoprivredne proizvođače sa e agrarom, načinom registracije na e upravu, izdavanjem parametara i instaliranjem ConsentID aplikacije.
Koordinator: Aleksandar Canić

Izvor: PSSS Jagodina