Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 22.02.2021. godine, sa početkom u 17:00 održana je predavanje, mesto Lozovik , opština Jagodina – grad, gazdinstvo Slavoljuba Tomića
sa temama:
1. 17:00 do 17:30 Dodavanje vrednosti proizvodima animalnog porekla kroz proizvodnju, preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta i promet malih količina hrane animalnog porekla na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Aleksandar Canić
2. 17:30 do 18:00 Dodavanje vrednosti proizvodima od voća i povrća kroz proizvodnju, preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta i promet malih količina hrane biljnog porekla na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Igor Andrejić

Dodavanje vrednosti proizvodima biljnog i animalnog porekla kroz proizvodnju, preradu, pakovanje, promociju i zaštitu oznaka kvaliteta.
Koordinator: Aleksandar Canić

Izvor: PSSS Jagodina