Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 11.02.2021. godine, sa početkom u 13:00 održana je predavanje, mesto Gornja Mutnica , opština Paraćin, Dom kulture
sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Štetne posledice paljenja strništa , savetodavac Milanka Miladinović
2. 13:30 do 14:00 Značaj autohtonih rasa , savetodavac Verica Lazarevic

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa štetnim posledicama paljenja strništa, degradacijom zemljišta, kao i kakav je uticaj na biljni i životinjski svet. Takođe, proizvođačima ćemo ukazati na značaj gajenja autohtonih rasa domaćih životinja.
Koordinator: Milanka Miladinović

Izvor: PSSS Jagodina