Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 01.02.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Lepojević , opština Rekovac, Prostorije Osnovne škole
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Karantinski i ekonomski štetni organizmi koštičavog voća , savetodavac Ljiljana Jeremić
2. 09:30 do 10:00 Savremena tehnologija proizvodnje jagodastog voća na otvorenom polju , savetodavac Ivana Gligorijević
3. 10:00 do 10:30 E agrar , savetodavac Vesna Vasić

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa karantinskim i ekonomskim štetnim organizmima koštičavog voća, merama kontrole i zaštite. Pored toga biće upoznati i sa uticajem nepovoljnih klimatskih faktora i merama koje se mogu primeniti radi sprečavanja istih. Proizvođači će biti upoznati sa dobijanjem e id brojeva, instalacijom concent aplikacije radi pristupanja budućoj platformi e agrar.
Koordinator: Ljiljana Jeremić

Izvor: PSSS Jagodina