Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 31.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Ježevica , opština Čačak – grad, Mesna zajednica Ježevica
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Zelena rezidba u zasadima jabuke , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović
2. 09:30 do 10:00 Mastitis kod karava , savetodavac Ljiljana Ćurčić
3. 10:00 do 10:30 Pravilno doziranje pesticida u zaštiti šljiva , savetodavac Gordana Radojičić


Koordinator: Snežana Dragićević-Filipović

Izvor: PSSS Čačak