Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 23.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Arilje , opština Arilje, Veterinarska stanica Arivet
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Ispunjenost mikroklimatski uslovi u staji , savetodavac Ljiljana Ćurčić
2. 10:30 do 11:00 Obavezne mere dobre polj. prakse u gajenju maline , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović

Upoznavanje proizvođača sa značajem ispunjenosti mikroklimatskih uslova u staji i merama dobre higijenske prakse u gajenju maline.
Koordinator: Ljiljana Ćurčić

Izvor: PSSS Čačak