Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 11.04.2024. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS Čačak
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Nove sorte krompira , savetodavac Olga Bjelić
2. 14:30 do 15:00 Dopunsko đubrenje voća u toku vegetacije , savetodavac Velimir Stanojević

Cilj predavanja je upoznavanje proizvođača sa novim sortimentom krompira, kao i dopunskim đubrenjem voća u toku vegetacije
Koordinator: Olga Bjelić

Izvor: PSSS Čačak