Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 19.03.2024. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Prostorije PSSS
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Gajenje autohtonih rasa svinja , savetodavac Nebojša Brajović
2. 14:30 do 15:00 Pravilnici MPŠV , savetodavac Slađana Petrić

Cilj predavanja je upoznavanje proizvođača sa sistemima gajenjem autohtonih rasa svinja kao i sa aktuelnim pravilnicima MPŠV
Koordinator: Nebojša Brajović

Izvor: PSSS Čačak